"Lantbrukskonsult som kan sin sak"

Rådgivning och tjänster som hjälper framtidens lantbruksföretagare nå sina mål och bli framgångsrika

Tjänster

Professionell rådgivning, utbildning och service när det gäller följande tjänsteområden.

EU-rådgivning

Hjälp med att hitta, tolka och dra nytta av möjliga stöd och ersättningar som finns inom Jordbruksverkets olika stödsystem. 

Ekonomirådgivning

Företagsanalys, kalkylering och budgetering anpassat till aktuell situation och särskilda behov, tex. inför en nödvändig förändring.

Digitala verktyg

Upplägg, anpassning och utbildning för effektiv användning av digitala verktyg och hjälpmedel på gårdsnivå.


SAM-ansökan

Kvalitetssäkrad SAM-ansökan som uppfyller Jordbruksverkets krav och villkor. Skiften i ansökan överensstämmer med skiften i din växtodlingsplan och sprutjournal i Dataväxt.

Investeringsstöd

Ansökan om företagsstöd och investeringsstöd i Jordbruksverkets digitala ansökningssystem. Även ansökan om utbetalning av beslutade företagsstöd.

Växtodlingsplan

Växtodlingsplan i Dataväxt som uppfyller godkända villkor från myndigheter och certifieringssystem. Skiften i växtodlingsplan och sprutjournal överensstämmer med skiften i din SAM-ansökan.

Företagsanalys

Analys av befintlig verksamhet inför en nödvändig förändring. Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra? Hur kan verksamheten fungera bättre? Även förslag på åtgärder.

Kontakt

Skicka gärna meddelande med förfrågan via formuläret nedan.

Namn E-post Meddelande Skicka in